POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 

 

  1. IDENTIFICAREA OPERATORULUI:

 

Denumirea operatorului:  S.C. NU ORICUM SERV S.R.L

Cod unic de înregistrare: 17017376

Registrul Comerţului: J15/1139/08.12.2004

Sediul Social: Dâmbovița, Sat Baleni Sarbi, Șos. București-Târgoviște, Nr. 278

Website: https://nuoricum.ro/

E-mail: office@nuoricum.ro

 

S.C. NU ORICUM SERV S.R.L este operatorul de date (în sensul Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE) și este responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor în raport cu site-ul https://nuoricum.ro/.

 

Potrivit Regulamentului General privind Protecția Datelor S.C. NU ORICUM SERV S.R.L a implementat o serie de măsuri pentru a proteja informațiile cu caracter personal pe care le colectăm de la utilizatorii site-ului nostru https://nuoricum.ro/

 

Prezenta politica de confidențialitate are ca principal scop informarea utilizatorilor site-ului nostru asupra manierei de prelucrare și colectare a datelor cu caracter personal, a drepturile pe care le au utilizatorii noștri și care sunt opțiunile utilizatorilor în legătură cu aceste prelucrări.

 

II. COLECTAREA DATELOR DIRECT ȘI INDIRECT

 

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în temeiul şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679.

S.C. NU ORICUM SERV S.R.L colectează și stochează date atât direct prin intermediul site-ului cât și indirect prin intermediul unor terțe părți.

 

  1. Colectarea datelor direct prin intermediul site-ului

 

Datele necesare pentru crearea unui cont de utilizator:

-          Sexul

-          Nume

-          Prenume

-          E-mail

-          Data nașterii

 

Formularul oferă opțiunea utilizatorilor de a se abona la newsletter și de a se înregistra pentru a primi ofertele promoționale de la partenerii noștri. Vă rugăm să nu bifați căsuțele aferente dacă nu sunteți de acord cu cele menționate anterior și să nu vă introduceți adresa de e-mail în acest câmp.

 

Datele necesare pentru înregistrarea în Buletinul Informativ:

-          Adresa de e-mail

 

Datele necesare pentru livrare:

-          Nume

-          Prenume

-          E-mail

-          Telefon

-          Adresă de livrare

-          Date de facturare

-          Modalități de plată

 

Date necesare pentru contactare, regăsite în formularul de Contact:

-          Nume

-          E-mail

-          Telefon

-          Diverse informații suplimentare introduse de către utilizator în funcție de mesajul transmis

 

  1. Colectarea datelor indirect prin terțe părți

 

-          Google Anlytics

-          Providerul de hosting a site-ului

-          Pixelii Google Ads sau Facebook Ads (în cazul în care rulăm campanii PPC. Pentru mai multe detalii în acest sens vă rugăm să ne contactați).

 

Indirect, colectăm informații referitoare la dispozitiv sau la browser, adresa IP, date demografice, sex, afinități, datele cu caracter personal de activitate/implicare pe site-ul nostru, activitățile de pe https://nuoricum.ro/ și/sau informații referitoare la trafic prin tool-ul Google Analytics. Acest instrument colectează cookie-uri primare pentru a cuantifica și a raporta statistici despre interacțiunile utilizatorilor pe site-ul nostru.

 

Utilizarea instrumentului Google Analytics este absolut necesară pentru monitorizarea demersurului campaniilor de marketing (SEO, Google Ads sau Facebook Ads). Utilizarea în contiuarea a site-ului nostru reprezintă acordul utilizatorului de ai fi colectate și prelucrate datele menționate anterior.

 

Datele colectate indirect pot fi utilizate pentru realizarea unor profilări automate. Aceasta profilare nu are consecințe juridice asupra vizitatorilor și nici nu are vreun efect asupra experienței de utilizare pe care o aveți cu site-ul.

 

Procesul automatizat nu implică monitorizarea sau urmărirea comportamentului utilizatorilor. Scopul acestei profilări este de a ne cunoaște preferințele și comportamentul utilizatorului pe site-ul nostru și ca urmare a acestui proces să ne îmbunătățim serviciile oferite și să optimizăm campaniile de marketing.

 

Utilizăm adresa IP pentru localizarea geografică. Puteți aplica oricând pentru mascarea adresei IP iar tool-ul Google Analytics va folosi doar o parte din adresa culeasă, nu adresa completă. Există posibilitatea ca utilizatorii să poată modifica adresele IP cu ajutorul funcției de modificare a adreselor IP oferită de Google. Pentru mai multe informații în acest sens vă

rugăm să accesați link-urile disponibile în cadrul acestei pagini.

 

Nu colectăm conștient date care fac referire la originea rasială sau etnică, date politice, informații despre religia sau alte convingeri religioase ale utilizatorilor, date medicale sau stare medicală, antecedente penale/ cazier, apartenența la sindicate sau orientarea sexuală a utilizatorilor site-ului nostru și vă rugăm să nu ne transmiteți sau să ne dezvăluiți acest tip de informații.

 

Nu ne sumăm răspunderea asupra datelor cu caracter personal introduse de către utilizatori în

secțiunea liberă de comentarii a blogului.

 

Mai multe informații despre Politica de Confidențialitate ale terțelor părți regăsiți accesând link-urile de mai jos:

 

-          Confidențialitate Google Analytics

-          Confidențialitate Google

-          Confidențialitate Facebook

 

III. PRELUCRAREA ȘI STOCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Societatea noastră va rectifica, actualiza, bloca, șterge sau transforma în date anonime toate informațiile care nu sunt conforme cu dispozițiile legii nr 677/2001 privind protecția persoanelor împotriva prelucrării datelor cu caracter personal.

Nu încurajăm spam-ul, nu comercializăm, oferim, facem schimb de adrese de email obținute prin intermediul acestui site.

Utilizatorii au dreptul de a se opune oricând prelucrărilor în scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al S.C. NU ORICUM SERV S.R.L.

 

Datele colectate prin intermediul https://nuoricum.ro/ vor fi arhivate cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. Aceste date sunt prelucrate doar de către personalul autorizat al societății S.C. NU ORICUM SERV S.R.L

 

Utilizăm metode şi tehnologii de securitate, site-ul nostru este securizat printr-un certificat SSL, avem întocmite proceduri interne de lucru și am luat măsuri interne pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

 

 

IV. DREPTURILE UTILIZATORILOR

 

Utilizatorii au dreptul de a refuza să efectueze orice fel de acțiune pe acest site și dreptul de a își retrage oricând consimțământul în ceea ce privește utilizarea datelor cu caracter personal în scop de marketing sau în alte scopuri.

 

Acest documente va fi interpretat în conformitate cu legile din România și cu orice alte prevederi obligatorii ale legislației Uniunii Europene. Conform Regulamentului privind protecția datelor utilizatorii au o serie de drepturi, după cum urmează:

 

Accesul la date - vă putem confirma prelucrarea datelor personale care vă vizează, precum și alte date privind specificul sau scopul prelucrării.

Ștergerea datelor - datele personale pot fi șterse dacă nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și prelucrat sau dacă nu mai avem acordul pentru prelucrarea acestor date.

Corectarea datelor incomplete sau modificate - se poate solicita modificarea datelor personale incorecte ori completarea datelor incomplete.

Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție - se poate retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe bază de consimțământ.

Restricționarea prelucrării - în anumite condiții se poate solicita restricționarea prelucrării

Portabilitatea datelor - în măsura în care prelucrăm datele prin mijloace automate, puteți să ne solicitați aceste date și de a vă opune acestei prelucrări întrucât aveți dreptul de a nu face

obiectul unei decizii bazate exclusiv pe mijloace automatizate.

 

V. EXERCITAREA DREPTURILOR

 

Dacă doriți să vă exercitați oricare din drepturile pe care le aveți, sau dacă aveți întrebări și/sau observații referitor la politica noastră de confidențialitate vă rugăm să ne contactați

folosind una din opțiunile de mai jos.

- Prin e-mail la adresa: OFFICE@NUORICUM.RO

- Telefonic la numărul: 0787 603 417

- În scris la adresa sediul social.

 

Pentru solicitările privind protecția datelor cu caracter personal vă rugăm să ne transmiteți și specificația clară a tipurilor de informații pe care doriți să le furnizăm, modificăm, prelucrăm sau șterge.